miércoles, 16 de febrero de 2011

UN ANEL CONCÉNTRICO

Temos un esqueleto, as partes e as transicións. Falla o tempo axustado no que cinguir os movementos nunhas guirnaldas fortes e elásticas como as do poema; ademais nos últimos ensaios atopamos unha instalación dentro da peza: un anel concéntrico cos obxectos que saen das conservas.

Longas ondas nas que afundir
nomes que o vento enterra
baixo ramas somnámbulas
escuras polo po
como bonecos de papel cinguidos
por guirnaldas de festas infindas

jueves, 10 de febrero de 2011

RAMAS


Longas ondas nas que afundir
nomes que o vento enterra
baixo ramas somnámbulas
escuras polo po...

As ramas riba dos vestidos nos plásticos

martes, 1 de febrero de 2011

MOTIVOS (II)

Os elementos constrúen activamente o espazo e dende o inicio mudan o movemento, o rítmo e a dinámica da peza. A necesidade de traballar con elementos, que non aparecera nin en Game Over nin en Nexus 6, xurdiu en Aneis directamente do texto. Todos eles atópanse presentes na corrente repetitiva de O aire das acacias e aparecen transformados na instalación escénica, "conservados" sempre en cristal ou plástico.